Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2014

ava16
23:29
4676 ca1a
Reposted fromcandle candle viaboiling boiling
ava16
23:29
2758 1b70
Reposted fromallnight allnight viaboiling boiling
ava16
23:29
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaboiling boiling

March 23 2014

ava16
21:11
4859 9d90
Reposted fromnirvitii nirvitii viaSchuyler Schuyler
ava16
21:08
21:08
9787 b624 500

land-city:

Broga Hill (Malaysia) by Jason Thai | Flickr

Reposted fromget-fit get-fit viapuremind puremind
ava16
21:08
8695 d290
21:07
21:07
4367 5d32
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaNamietnik Namietnik
ava16
21:07
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
ava16
19:47

March 22 2014

22:03
3130 6420 500

ffffjjjj:

I need a 500 pack of these

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaboiling boiling

March 06 2014

ava16
22:19
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viawasteland wasteland
ava16
22:16
Play fullscreen
No chodź, chodź ze mną do łóżka
Zrobię to byś bać się przestała
Będę całował twoje palce
Będę dotykał twoje nagie ciało
No chodź, chodź ze mną do łóżka
Ja będę w tobie, a ty będziesz we mnie
Reposted fromzoshka zoshka viaazazel azazel
ava16
22:15
7413 4d89 500
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viaSpecies5618 Species5618

March 02 2014

ava16
21:50
4006 9a23
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
ava16
01:38
3709 8e4e 500
Reposted byzielony-rowermatkaboskazuposkasfmtheSilenceAF

February 28 2014

14:05
14:02
ava16
14:01
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viasiarczan siarczan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl